Spørgsmål:
Er der nogen forskel i mening mellem Boost- og MIT-softwarelicenser?
OMGtechy
2015-05-27 15:10:02 UTC
view on stackexchange narkive permalink

MIT)

MIT-licensen (MIT)

Copyright (c) <year> <copyright indehavere>

Tilladelse er tildeles hermed gratis til enhver person, der får en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("softwaren") til at handle med softwaren uden begrænsning, herunder uden begrænsning rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, fusionere, offentliggøre , distribuere, underlicensiere og / eller sælge kopier af softwaren og tillade personer, som softwaren leveres til, til at gøre det på følgende betingelser:

Ovenstående copyrightmeddelelse og denne tilladelsesmeddelelse skal være inkluderet i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DET ER" UDEN GARANTI FOR NOGET SLAG, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR HANDLING, EGNETHED ET SÆRLIGT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE. INGEN BEGIVENHED SKAL FORHAVSRETTENE ELLER OPHAVSRETTESHAVERE ER ANSVARLIGE FOR ALLE FORSKRIFTER, SKADER ELLER ANDRE ANSVAR, HVIS HVORDAN DE I FORHANDLING TIL KONTRAKT, VIRKNING ELLER ANDET VEDRØRENDE, FRA, UDEN ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUG ELLER ANDRE FORHANDLINGER I DET SOFTWARE.

Boost

Boost-softwarelicens - Version 1.0 - 17. august 2003

Tilladelse gives hermed gratis til enhver person eller organisation, der får en kopi af softwaren og ledsagende dokumentation, der er omfattet af denne licens ("softwaren") til at bruge, reproducere, vise, distribuere, udføre og transmittere softwaren og til udarbejde afledte værker af softwaren og tillade tredjeparter, som softwaren leveres til, til at gøre det, alt sammen underlagt følgende:

Meddelelser om ophavsret i softwaren og hele denne erklæring, herunder ovenstående licensudstedelse, denne begrænsning og følgende ansvarsfraskrivelse, skal medtages i alle kopier af th Software som helhed eller delvist og alle afledte værker af softwaren, medmindre sådanne kopier eller afledte værker udelukkende er i form af maskinkørbar objektkode genereret af en kildesprogsprocessor.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DET ER "UDEN GARANTI FOR NOGET SLAG, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGSBARHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL, TITEL OG IKKE-OVERTRÆDELSE. INGEN HVILKEDE SKAL OPHAVSRETTESHAVERE ELLER nogen, der distribuerer SOFTWAREN, ANSVARLIGE FOR SKADER ELLER ANDEN ANSVAR, Uanset om det drejer sig om kontrakt, skade eller på anden måde, som stammer fra, uden for eller i forbindelse med softwaren eller brugen eller anden behandling i softwaren.


Mens MIT-licensen citerer, at alle kopier af softwaren skal have licensen ved siden af ​​sig, udtrykker den ikke, hvad der tæller som en kopi (dvs. taler vi om den eksekverbare binære, eller kildekoden?). Det henviser også til "betydelige portioner", som synes meget subjektivt. Boost-softwarelicensen er derimod meget mere specifik.


Mit spørgsmål er, under hensyntagen til ovenstående, er der nogen meningsfulde forskelle mellem de to licenser? Hvilke konsekvenser kan disse forskelle have?

Der er også andre, subtile ændringer, der måske eller måske ikke forårsager nogen forskel; for eksempel er listerne over tildelte rettigheder forskellige, og Boost henviser til "personer eller organisationer / tredjeparter", mens MIT kun henviser til "personer".
FWIW, Boost giver en begrundelse for deres licens: http://www.boost.org/users/license.html#Rationale
To svar:
Mark
2015-06-23 13:48:43 UTC
view on stackexchange narkive permalink

De største forskelle:

  • MIT har en generel "deal i softwaren uden begrænsning" -klausul, hvor Boost opregner de ting, en bruger har tilladelse til at gøre. For de slags ting, som den gennemsnitlige bruger sandsynligvis vil bruge softwaren til, er der muligvis ikke nogen praktisk forskel, men MIT-licensen er betydeligt bredere.
  • En kopi af Boost-licensen behøver ikke at blive inkluderet i en eksekverbar binær, mens en kopi af MIT-licensen gør det.
  • Ansvarsfraskrivelsen fra Boost dækker "enhver, der distribuerer softwaren" i tillæg til forfattere og copyrightindehavere; MIT-licensen gør det ikke.

Andre mulige forskelle forskelle:

  • En organisation, der ikke er en virksomhed, er muligvis ikke i stand til at handle med MIT-licenseret software som en organisation, selvom jeg er usikker på dette. Du kan sandsynligvis beholde en hær af advokater, der argumenterer for dette punkt i årevis.
  • MIT-licensen kræver muligvis ikke inkludering af ansvarsfraskrivelsen med licenserklæringen. Det er uklart, om ansvarsfraskrivelsen er en del af "denne meddelelse om tilladelse" eller ej.
tak skal du have! hvad mener du med delen "ikke-erhvervsmæssig person"?
[Corporate personhood] (https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_personhood): i USA betragtes et selskab som en 'person' til mange formål. Andre organisatoriske strukturer er ikke.
Så i England og Wales er et partnerskab ikke en juridisk person (kun de enkelte partnere). Tilsvarende er en ikke-inkorporeret klub ikke en juridisk person (typisk er ledelsesudvalget personligt ansvarlig).
Med hensyn til organisationer, der ikke er virksomhedspersoner: er det sundt at ændre MIT-licensen for at være klarere, som det er gjort af Boost-en, forudsat at det tager en begrænset pris? Sider som https://choosealicense.com/licenses/mit/ rådgiver MIT-licensen som en rimelig mulighed.
cnst
2018-12-16 13:40:06 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Det vil hjælpe med at have konteksten til spørgsmålet om, hvorfor det betyder noget for dig, om MIT- og Boost-licenserne er eller ikke er ækvivalente.

Af hensyn til illustration skal du overveje, at OpenBSD er kendt at være temmelig streng med ophavsretsloven. OpenBSD-projektet siger dette om forskellene mellem 2-klausul BSD-licensen og ISC-licensen (som i dag almindeligvis er kendt som OpenBSD-licensen):

http: //www.openbsd .org / policy.html

ISC-ophavsretten svarer funktionelt til en to-term BSD-copyright med fjernet sprog, der gøres unødvendigt af Berner-konventionen. Dette er den foretrukne licens til ny kode, der er inkorporeret i OpenBSD. En prøvelicens er tilgængelig i filen /usr/share/misc/license.template.

Dybest set svarer dit spørgsmål sandsynligvis alt på Bernkonventionen også.

Med hensyn til det andet svar, om du skal medtage teksten i MIT-licensen sammen med en eventuel distribution, er jeg lidt skeptisk, for eksempel, fordi meget ofte med disse kortere licenser inkluderes licensens fulde tekst ofte i hver enkelt fil, der er dækket af licensen (dette er normalt tilfældet inden for BSD-samfundet, og OpenBSD og NetBSD-kildetræer, for eksempel don har ikke engang en separat COPYRIGHT -fil i sin rod - NetBSD flyttede den til share / legal / , men OpenBSD har ikke har overhovedet en bortset fra licens.template , som kun er beregnet til den nye kode). Fra et praktisk synspunkt i den BSD-kompatible verden tror jeg, at den originale licens effektivt bliver kildekoden på dette tidspunkt, og at du ikke er forpligtet til at give kildekoden med eksekverbare filer, så måske er Boost-licensen blot en afklaring, der har til formål at lette sindet i betragtning af den brede kontekst, hvori biblioteket bruges.Denne spørgsmål og svar blev automatisk oversat fra det engelske sprog.Det originale indhold er tilgængeligt på stackexchange, som vi takker for den cc by-sa 3.0-licens, den distribueres under.
Loading...